CSR East Sweden

Bank, finans och hållbarhet

Bankerna har en otrolig påverkanskraft i omställningen och de kan ställa krav på att det ska gå fort! Mycket har hänt de senaste åren men ännu mer kommer hända framåt.

Kanske är bank- och finansmarknaden den bransch där förändringen nu går som snabbast och som möjligen också har störst möjlighet att faktiskt bidra till omställningen. Vi ville ta tempen på vad som händer här lokalt och bjöd i veckan in nätverkets bankmedlemmar för att prata om hur de ser på sin roll, vad kunderna kräver, vad lagstiftning bidrar med och vad de ser för trender framöver.


Vi hade med oss deltagare från Länsförsäkringar Bank, Danske Bank, Handelsbanken och SEB. Diskussionen leddes av Maria Flock Åhlander, vd på Ekobanken. Det blev en bra diskussion där samtliga aktörer var överens om att det har hänt otroligt mycket de senaste åren, att kunderna ställer allt fler frågor och kräver nya produkter parallellt med att ny lagstiftning också ökar kraven och snabbar på omställningen.


Man välkomnade Eus nya taxonomi som syftar till att ge branschen samma riktlinjer kring vilka investeringar som får kallas gröna, läs mer här. Det ses som ett verktyg som kommer underlätta att ta fram märkningar och standarder vilket gör jämförelser enklare och därigenom ökar kundens möjlighet till hållbara val.


Avslutningsvis var panelen också överens om att förändringarna i branschen kommer att fortsätta och att hållbarhet sedan länge är ett väletablerat uttryck som inte längre ses som ett sidospår utan är integrerat i verksamheten på ett självklart sätt.

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Fredrik Spens, vd Gränges: ”Många har börjat inse att vi gör skillnad”

Vi står mitt uppe i en nyindustriell revolution där de goda exemplen bara fortsätter på svenska storindustrier som gör jätteinvesteringar...

Östsvenska Handelskammaren är med och arrangerar A Sustainable Tomorrow

Sveriges största digiloga hållbarhets- och framtidskonferens Östsvenska Handelskammaren har ingått ett samarbete med A Sustainable Tomorrow för att stärka och...

Därför är vi hubb för A Sustainable Tomorrow!

Östsvenska Handelskammaren är officiell hubb till A Sustainable Tomorrow och alla våra medlemmar kommer att kunna delta i nästa stora...