CSR East Sweden

Envimas Miljönätverk

Globala mål:
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 12. Hållbar konsumtion och produktion
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Behöver du inspiration för att utveckla ert miljöarbete? Delta i Envimas miljönätverk! Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har haft mer än 30 träffar med olika teman inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har haft mer än 30 träffar med olika teman inom miljö- och hållbarhetsområdet. Nätverket riktar sig till miljöchefer och miljösamordnare för olika organisationer och syftar till att knyta viktiga kontakter samt att få diskutera och utbyta erfarenheter inom aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Företagen får presentera sitt miljö – och hållbarhetsarbete och vi utbyter tips och goda råd.

Nätverket har fyra träffar per år och tema beslutas av nätverksdeltagarna utifrån aktuella frågor såsom CSR & hållbarhetsredovisning, kemikaliehantering, miljölagstiftning, riskbedömning, energifrågor, miljöanpassad produktutveckling m.m. Envimas miljönätverk har medlemmar från Östergötland/Småland. Sedan 2015 drivs även ett Hållbart nätverk i Mälardalen med bas i Stockholm.

Välkommen som medlem i Envimas nätverk! Mer information hittar du här.

Websida

www.envima.se

Kontaktperson

Anna Lindroth, ansvarig för nätverket, tfn 0706-247412

Initiativtagare

Envima AB är miljö- och hållbarhetskonsulter med ett brett utbud av tjänster för företag och organisationer som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Med sina verktyg och metoder kan företaget hjälpa organisationer på alla nivåer med allt från enskilda frågor till hållbara system. Envima är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001:1 och försöker även att föregå med gott exempel, bl.a. genom att klimatkompensera för sina koldioxidutsläpp.

Fler Goda Exempel

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Avslutat och godkänt certifieringsarbete hos Skäggbyrån Ek Förening

Vi är ett socialt företag inom kultur och media, med stort fokus på att integrera kreativa människor i arbetslivet. Att...

Envimas Miljönätverk

Behöver du inspiration för att utveckla ert miljöarbete? Delta i Envimas miljönätverk! Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har...

Vi ses!

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.