CSR East Sweden

Framtidsspaning – så blir hållbarhetsåret 2021!

Vad är på gång under hållbarhetsåret 2021 och vad händer inom Agenda 2030? Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030 gästar CSR East Sweden och berättar om det och vad som är på gång inom Agenda 2030 på nationell nivå. Vilka prioriteringar, utmaningar, fokus och ambitioner vi ser framför oss under året.

Gabriel kommer bland annat att prata om vad Agenda 2030 egentligen handlar om och hur vi alla kan hjälpas åt för att nå dessa mål. Agenda 2030 är en gemensam handlingsplan för majoriteten av världens länder men det är upp till respektive land att hitta en väg för att uppfylla dessa mål. Under denna frukostträff får vi även ta del av vilka åtgärder, insatser och metoder som är framgångsfaktorerna för Sverige.

Vi får dessutom lyssna till Stefan Braun, vice vd Bixia, som berättar mer om deras framgångsrika arbete med de globala målen. Hur de arbeta för att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Vi tror på samverkan och att sprida goda exempel, inom CSR East Sweden finns det fantastiskt många goda exempel och dessa vill vi att ni delar med er av under de efterföljande gruppdiskussionerna. Detta är ett perfekt tillfälle för dig som vill höja din kunskap inom Agenda 2030, nätverka med andra medlemmar och byta erfarenheter.

Anmäl dig redan nu!

Gabriel Wikström Gabriel Wikström är utsedd av regeringen att vara nationell samordnare för Agenda 2030. Han tillträdde i februari 2020 och ska arbeta med att Agenda 2030-frågorna stärks runt om i vårt samhälle, i kommuner, regioner, näringsliv, civilsamhället och akademin.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

11 maj, 2021

Hållbarhet som en del av affärsstrategin

– möt och inspireras av årets vinnare av East Sweden Sustainability Award, ESSA.