CSR East Sweden

Inspireras av andras hållbarhetsrecept

Nu har ditt företag en utmärkt chans att sno andras suveräna hållbarhetsidéer. Och det uppmuntras till och med! Detta event är för medlemmar i CSR East Sweden.

Nu har ditt företag en utmärkt chans att sno andras suveräna hållbarhetsidéer. Och det uppmuntras till och med! Detta event är för medlemmar i CSR East Sweden.


På detta event kommer flera av CSR East Swedens medlemmar att berätta om hur de jobbar med hållbarhet för att inspirera andra till att utveckla deras hållbarhetsarbete. Eventet sker digitalt.

Under eftermiddagen utbyter CSR East Swedens medlemmar erfarenheter, utmaningar och goda exempel. På scen är Tyréns, Atea, Ericsson, Östgötatrafiken och Samordningsförbundet.

Ett smakprov av vad företagen kommer att berätta om:TYRÉNS 

Vi är konsulter inom samhällsbyggnad och kan därmed påverka utformningen av framtidens samhällen. I projekten vi arbetar i är det vanligt att ramarna redan är förbestämda. Vår största hållbarhetsutmaning är att påverka hållbarhetsarbetet i det skedet där vi kommer in i projektet och att ge frågan utrymme även i de projekt där det inte efterfrågas. För att underlätta samt visualisera hållbarhetsfrågor i varje enskilt projekt har Tyréns utvecklat ett hållbarhetsverktyg; TyrImpact. Under pitchen kommer vi presentera TyrImpcat och hur vi arbetar med det. 

 

ATEA 

Tillsammans med våra kunder kan vi påverka den globala it-branschen. Vi tar upp exempel på detta samt vad vi själva gör för att minska vår miljöpåverkan. 

 

ERICSSON  

Ericsson Site Linköping Sustainability Fair – Att öka kunskapen och medvetenheten om hållbarhet hos våra anställda är en del i Ericssons hållbarhetspolicy. Ericsson i Linköping anordnade en Sustainability mässa för att informera och engagera! Lyssna till Helena Odensåker som berättar mer.

 

ÖSTGÖTATRAFIKEN  

Vi på Östgötatrafiken vill ta en aktiv roll och driva utvecklingen mot en hållbar framtid, men kan inte göra detta själva. Utmaningen ligger i att utveckla hållbart resande i samverkan mellan olika aktörer – kommuner, trafikföretag, näringslivet och kunderna. Kollektivtrafiken är inte heller lösningen på alla resor – bilen kommer fortsatt ha en stor roll i framtiden. Men hur kan vi kombinera kollektivtrafiken med annat hållbart resande och bli bättre på att ta tillvara både kollektivtrafikens styrkor och bilens/det individuella färdmedlets styrkor. 

 

SAMORDNINGSFÖRBUNDET  

Vi försöker se till att alla människors resurser och förmågor tas till vara på bästa sätt, Att hjälpa människor att hitta vägen till självförsörjning. Det vi främst arbetar med är social hållbarhet. Vi kommer att ge exempel på anställningar där man använt sig av anställningsstöd. 
Vi kommer också flagga för att vi gärna vill ha dialog med olika arbetsgivare samt ge exempel på vilken service vi kan ge arbetsgivare/företag. 

 

Information och länk kommer när du är anmäld och eventet närmar sig.

Det finns möjlighet att via chatten ställa frågor.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Kontakt

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan & CSR East Sweden

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

7 december, 2020

Hållbarhet i finansvärlden

Bankerna spelar en viktig roll i de stora samhällsförändringar som nu sker. Hur och var...