CSR East Sweden

Hållbarhet i praktiken

En härlig försommarmorgon åkte vi ut på studiebesök på den östgötska slätten utanför Linköping. Där på väg ut mot Ljungsbro ligger Vreta Kluster, en miljö som inrymmer såväl naturbruksgymnasium som kontorshotell och där man driver flera projekt kopplat till de gröna näringarna.

Vi träffade Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster och Louise Ridderström, verksamhetschef Drivbänk och fick en pratstund om hur de ser på hållbarhet och omställningsutmaningar.

Helen är agronomen och kommunikatören som älskar fotosyntesen så mycket att hon valt att tatuera in den på sin underarm. I sitt arbete drivs hon av att jobba med förnybarhet i allt och hon känner en stolthet över att man på Vreta Kluster verkligen arbetar med att förädla på ett hållbart sätt. Här sitter i ”hennes” hus runt 150 personer som är experter på jordbruk, skogsbruk och matproduktion. Vi är enligt Helene i Sverige väldigt duktiga på att driva jordbruk på ett hållbart sätt, med god djurhållning, klok användning av bekämpningsmedel och med goda förutsättningar. Här finns bördig mark, relativt god tillgång på vatten och en vinter som gör att många skadeinsekter inte överlever, detta sammantaget är en möjlighet och kanske är det till och med en global plikt att fortsätta vidareutveckla och producera mat när andra länder har det tuffare med till exempel brist på vatten.

Helene berättar entusiastiskt om arbetet med att öka produktion och konsumtion av östgötsk mat just nu under parollen: Tänk längre – handla närmre. Läs mer här.

Ett ypperligt tillfälle nu under sommaren är att boka ett utflyktsmål med mumsig matsäck eller varför inte besöka någon av företagen på sin hemester – läs mer här.

Agtech 2030 handlar om jordbrukstekniska innovationer där forskning, teorier och praktik varvas för att nå nya tekniska framsteg.

Utmaningen för Vreta Kluster AB består i att fortsätta vara en öppen plattform samtidigt som man växer, att bidra till ett bra utvecklingsklimat för företagen, och till fler utvecklingssamarbeten mellan aktörer från andra branscher och gröna näringar. Här kan man läsa mer om de projekt Vreta Kluster driver inom t ex skogsnäring, kompetensförsörjning och livsmedelsförsörjning – läs mer här.

För Vreta Kluster är samarbeten viktiga och den senaste tidens pandemi har satt fingret på att samarbeta ytterligare kring krisberedskap. Är det någon som vill veta mer om detta eller har idéer eller förslag, tveka inte att kontakta Helene på helene.oscarsson@vretakluster.se

Bara ett stenkast från byggnaden där Helene arbetar hittar vi projektet Drivbänk där Louise är ansvarig. Louise är en entreprenör och lobbyist som med stor energi och starkt driv får saker att hända, hennes hjärtefrågor är närodlad mat och att få både grönsaker och människor att växa. Från att 2017 vara en stubbåker har här växt fram odlingsbäddar, växthus och en park där ett 25-tal personer dagligen i en företagslik miljö lär sig hur man arbetar inom näringen.

Det var just behovet av kompetent personal inom de gröna näringarna som drog igång Drivbänk där matchning mellan arbetslösa och grönsaksproducenter sker löpande. Här följer man med deltagarna hela vägen, klär på dem rätt kunskap, anpassar upplärning, gör studiebesök och har tät dialog med företagen. Fokus är på vad deltagarna KAN inte på vad de INTE KAN.

Louise är glad över att 60 % av alla som kommer till Drivbänk har fått anställningar men mest stolt är hon över de mentorer som finns i verksamheten. De ser deltagarna och lyckas plocka fram unika förmågor och egenskaper som ingen har sett tidigare och skapa arbeten som passar utifrån unika förutsättningar. Det leder till social hållbarhet och långsiktiga anställningar.

Som en konsekvens av vårens pandemi lanserade man i början av juni ett ”Snabb-bemanningsprojekt” för att fylla upp behov av arbetskraft i jordbruket. Det drog igång med en orienteringskurs på tre veckor, och till hösten planeras flera vuxenutbildningar beroende på vad företagen efterfrågar. Projektet sker i nära samarbete med Vreta Utbildningscentrum, Vuxenskolan i Linköping, Drivbänk, LRF och Vreta Kluster. Det har så här långt fallit väl ut och kommer ge många fler möjligheter att hitta sin plats och bidra inom den så viktiga sektorn.

Den stora utmaningen handlar om att skapa kännedom om både Drivbänk och ”Snabb-bemanningsprojektet” för att hitta de deltagare som vill arbeta inom grön näring och restaurangbranschen. För att skapa långsiktiga anställningar är det viktigt att ha en dialog med företag i regionen och företagens engagemang är en förutsättning för att möjliggöra praktikplatser, studiebesök och delge kunskap till deltagarna. Vill man veta mer om hur man som företagare kan bidra är det bästa att maila till Louise på: louise@drivbank.se

Fler nyheter

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Alltransport får Handelskammarens hållbarhetspris

Årets vinnare av Östsvenska Handelskammarens hållbarhetspris East Sweden Sustainability Award är Alltransport i Östergötland AB!

Mycket på gång hos Kolmården inför öppning

Ny delfinshow, surikater som ska på sommarkollo och rekrytering av säsongsanställda. Ja, en hel del ligger i planerna framåt för...

Nominera till East Sweden Sustainability Award 2021

Östsvenska Handelskammaren vill lyfta fram goda exempel på verksamheter som utmärkt sig inom ekonomisk, social eller miljömässig hållbarhet genom att...