CSR East Sweden

Lunchföreläsning: Vad är diskriminering?

Digital, kostnadsfri informationsföreläsning om diskrimineringslagen.

Byrån mot diskriminering i Östergötland bjuder in till en digital, kostnadsfri informationsföreläsning där vi pratar om grunderna i diskrimineringslagen. Vi berättar även om Byråns verksamhet och var en kan vända sig om en blir utsatt för diskriminering.

Föreläsningen riktar sig till föreningar, organisationer, skolklasser och privatpersoner.

Föreläsningen hålls vid tre tillfällen under våren, se länk för anmälan.

29 april kl 12.00-12.45 Lunchföreläsning vad är diskriminering

27 maj kl 12.00-12.45 Lunchföreläsning vad är diskriminering

17 juni kl 12.00-12.45 Lunchföreläsning vad är diskriminering