CSR East Sweden

Välkommen på Lunchklubben

LUNCHKLUBBEN är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter.

Bolagisera mera?
Vid årsskiftet sänks kravet på lägsta tillåtna aktiekapital i privata aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Motivet är att göra aktiebolagsformen mer tillgänglig, framförallt inom tjänstesektorn. Men om man önskar skapa en aktiebolagslag som främjar småföretagare, då är det inte aktiekapitalet som behöver ändras.
Hanna Almlöf forskar i bolagsrätt med fokus på ägarledda och familjeägda verksamheter. Hon studerar bl.a. hur aktiebolagsrätten kan utvecklas för att bättre svara upp mot de ägarledda aktiebolagens behov och kommer att dela med sig av några av dessa forskningsresultat.

LUNCHKLUBBEN är en öppen mötesplats för näringsliv och samhälle som håller dig uppdaterad på vad som händer inom forskningen på LiU med fokus på framtida möjligheter. Du får förutom ”koll på läget” även möjlighet att knyta nya kontakter och en välsmakande lunch. Alla är välkomna! Läs mer på lunchklubben.nu, vid frågor kontakta lunchklubben@liu.se
130 kr inkl lunch, betalas på plats.

Program
11.30 Incheckning och mingel
11.45 Lunch och kaffe
12.30 Föredrag
13.00 Avslut

Arrangör Linköpings Universitet, Visualiseringscenter C, Norrköping Science Park Och Region Östergötland