Vilka är med?

Hos oss samlas ett 80-tal företag och organisationer i regionen. De största och de minsta. Företag som tillverkar produkter och som säljer tjänster. Företag som verkar lokalt och företag som har hela världen som sin spelplan – alla med ett intresse för hållbarhet.
Här kan du söka bland våra medlemmar och se vilka som ingår i nätverket CSR East Sweden.

  • Filtrera utifrån bransch:

  • Filtrera utifrån ort:

Samordningsförbundet Östra Östergötland

https://samordning.org/

Rädda Barnen Norrköping

https://www.raddabarnen.se/

Samordningsförbundet Centrala Östergötland

https://samordning.org/sco/

Storbildsfabriken AB

https://storbildsfabriken.com/

NCC Sverige AB

https://www.ncc.se/

Norrköpings Kommun

https://www.norrkoping.se/

Kolmårdens Djurpark AB

https://www.kolmarden.com/

Svenska Returpack, AB

Swedbank

Tekniska Verken I Linköping AB

Läs mer

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se Tekniska verken is an integral part of everyday life for our 240,000 private and business customers, providing them with services that make life easier. They include electricity, lighting, water, district heating, district cooling, waste management, broadband, biogas, efficient energy solutions as well as electricity trading. It is our vision to build the world´s most resource-efficient region and together with our customers we are on the way. Please read more about us on tekniskaverken.se

Thoren Business School

Väderstad AB

VisionL Kvalitetspartner AB

NIDIRI AB

Läs mer

http://nidiri.se/

ÖstMedia AB

Oxelösunds Hamn AB

Renall AB

Läs mer

Renall is offering environmental services as: 1. Municipal waste- and sludge works 2. Waste-, hazardous waste, and recycling solutions 3. Flushing- and vacuum truck services 4. Industrial and property call 5. Environmental consultant services For the Ostlänk project we are offering: Waste solutions • Customized and complete container solutions for waste, soil and demolition fractions • Cabinets for hazardous waste • Education within waste and environmental • Statistics and report per project • Call Flushing- and vacuum truck services • Cleaning- and vacuum truck services • Film /exploration in drain pipes • Call Environmental consultant services • Soil sampling • Water sampling • Soil decontamination • Demolition inspection • Plans for sampling and reports for environmental agencies och municipals • Technical environmental investigations • Environmental inventory • Consulting For contact, call Renall support in: Norrköping tel: +4611101390 Linköping tel: +4611124600 Email: info@renall.se All of our services are performed with trucks with fossil free fuel - for a cleaner environment! For more information visit renall.se  Please, let us know if you have any questions or concerns.   Renall erbjuder miljöservicetjänster inom följande områden: • Kommunala entreprenader • Avfall-, farligt avfall- och återvinningslösningar • Spol- och sugbilstjänster • Industri- och fastighetsjour • Miljökonsulttjänster För projektet gällande Ostlänken erbjuder vi: Avfallstjänster • Anpassade kompletta containerlösningar för avfall, massor och rivningsfraktioner • Skåp för farligt avfall • Personalutbildning inom avfall- och miljö • Statistik och rapportering per projekt • Jour Spol- och sugbilstjänster • Renspolning och högtrycksspolning • Filmning / projektering i ledningar och stammar • Jour Miljökonsulttjänster • Markprovtagning • Vattenprovtagning • Marksanering • Kontrollplan rivning • Provtagningsplaner och rapportering till myndigheter • Miljötekniska markundersökningar • Miljöinventering • Rådgivning Kontakt Renall kundtjänst Norrköping 011-10 13 90 Linköping 013-12 46 00 E-mail: info@renall.se Alla våra tjänster utförs med fordon som drivs med fossilfritt bränsle – allt för en bättre miljö Läs mer på renall.se

SAAB AB

Läs mer

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions within military defence and civil security. Saab has operations and employees on all continents around the world. Through innovative, collaborative and pragmatic thinking, Saab develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs. Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Sankt Kors Fastighets AB

Sörmlands Sparbank

https://www.sormlandssparbank.se/

Stångåstaden, AB

https://www.stangastaden.se/

Fastighets AB L E Lundberg

https://www.lundbergs.se

Länsförsäkringar Östgöta

https://www.lansforsakringar.se/ostgota/privat/

Lärande I Sverige AB

http://www.larande.se/

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden

Relaterat innehåll

Bli medlem

I nätverket finns stora som små företag och organisationer som alla strävar...

Om CSR East Sweden

CSR East Sweden består av företag och organisationer i Östergötland, Sörmland och...

Styrgrupp

CSR East Swedens styrgrupp består av personer som tillsammans har en bred...