CSR East Sweden

Styrgruppen sätter agendan för året!

CSR East Swedens styrgrupp består av personer som tillsammans har en bred kompetens. I styrgruppen representeras flera olika branscher, storlek på företag och fokusområden inom hållbarhet. Styrgruppens uppgift är att planera aktiviteter som speglar våra medlemmars viktigaste frågor för att tillsammans arbeta för en hållbar framtid.

Styrgruppens medlemmar 

Ann-Sofie Bergort

Anna Axelsson

Annelie Niva

Claire Karlsson

Daniel Larsson

Emina Radetinac

Eva Lundgren Stenbom

Ian Hamilton

Lina Helmersson

Peter Karlsson

Kontakt

Jonna Hedlund

Projektledare 100-listan & CSR East Sweden