CSR East Sweden

Styrgruppen sätter agendan för året!

CSR East Swedens styrgrupp består av personer som tillsammans har en bred kompetens. I styrgruppen representeras flera olika branscher, storlek på företag och fokusområden inom hållbarhet. Styrgruppens uppgift är att planera aktiviteter som speglar våra medlemmars viktigaste frågor för att tillsammans arbeta för en hållbar framtid.

Styrgruppens medlemmar 

Anna Rehncrona

Jonna Hedlund

Maya Björnsson

Sofia Lindblad

Stefan Ljung

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden