CSR East Sweden

Portalen Norrköping

Globala mål:
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen
  • 5. Jämställdhet
  • 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Portalen är en satsning som syftar till att få ut fler människor i egen försörjning. Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan sex lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen.

Verksamheten bedrivs i partnerskap mellan sex lokala aktörer på två platser i Norrköping – Hageby och Ringdansen. Sedan starten hösten 2011 har drygt 250 personer tagit sig från bidragsberoende till egen försörjning. Portalens verksamhet tar sin utgångspunkt i den amerikanska utvecklingsteorin ABCD (Asset Based Community Development), där fokus flyttas från individens problem och brister till hennes kompetenser och förmågor och hur dessa kan nyttjas i syfte att skapa egen försörjning. Verksamheten utgår från de fyra hörnstenarna – närhet, enkelhet, nätverk och ömsesidig nytta (50/50).

Portalen är en mötesplats som engagerar och mobiliserar där alla får vara med och skapa och utveckla den. Här är närhetsprincipen viktig – att finnas nära tillhands i ett bostadsområde där människor bor och rör sig. Enkelheten är också viktig, det ska vara enkelt att komma till Portalen. Inga papper eller registreringar, betyg eller förkunskaper behövs. Allt som behövs är viljan att komma ut i arbete. Nätverket är också mycket viktigt. Utan ett bra, personligt nätverk är det svårt att komma ut i arbetslivet. Portalen har både nätverk och ingångar som ger möjlighet att skapa ett eget nätverk. Portalen utgår alltid från individens egen drivkraft.

Websida

www.portalennorrkoping.se

Kontaktperson

Tomas Lindquist, tfn 0730-20 22 92

Initiativtagare

I partnerskapet ingår Hyresbostäder, Svenska kyrkan, Norrköpings kommun, ABF och Marieborgs Folkhögskola.

Fler Goda Exempel

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Avslutat och godkänt certifieringsarbete hos Skäggbyrån Ek Förening

Vi är ett socialt företag inom kultur och media, med stort fokus på att integrera kreativa människor i arbetslivet. Att...

Envimas Miljönätverk

Behöver du inspiration för att utveckla ert miljöarbete? Delta i Envimas miljönätverk! Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har...

Vi ses!

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.