CSR East Sweden

Sustainable Science Park

Globala mål:
  • 11. Hållbara städer och samhällen
  • 13. Bekämpa klimatförändringarna
  • 7. Hållbar energi för alla
  • 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Grön resplan för mer hållbara och effektiva tjänste- och pendlingsresor. Under våren 2017 skedde ett arbete med att kartlägga, analysera och utarbeta en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara pendlings- och tjänsteresor för Science park Mjärdevi.

Under våren 2017 skedde ett arbete med att kartlägga, analysera och utarbeta en handlingsplan inklusive åtgärder för mer hållbara pendlings- och tjänsteresor för Science park Mjärdevi. Transporter står för en tredjedel av CO2-utsläppen och att arbeta med en Grön Resplan tillsammans med företagen i området är en aktivitet för att nå målen.

Vinsterna är många; friskare personal, mindre behov av parkering och därmed frigörande av ytor, mindre utsläpp och besparingar. Grön resplan möjliggör för Science Park Mjärdevi att på konkret nivå ansluta till Linköpings kommuns klimatmål att uppnå klimatneutralitet fram till år 2025!

Websida

http://mjardevi.se/sustainable/     

Kontaktperson

Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager, tfn 013-20 70 20

Initiativtagare

Linköpings kommuns klimatmål är att hela kommunen ska vara koldioxidneutral 2025. Att minska transportsektorns koldioxidutsläpp är en viktig del för att nå målet. Med samverkan med näringslivet har kommunen avsatt medel för framtagandet av en Grön reseplan för ett geografiskt avgränsat företagsområde, Science Park Mjärdevi. Detta är en kunskaps- och innovationsmiljö med 347 företag inom telekommunikation, systemutveckling, elektronik med mera.

Fler Goda Exempel

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Avslutat och godkänt certifieringsarbete hos Skäggbyrån Ek Förening

Vi är ett socialt företag inom kultur och media, med stort fokus på att integrera kreativa människor i arbetslivet. Att...

Envimas Miljönätverk

Behöver du inspiration för att utveckla ert miljöarbete? Delta i Envimas miljönätverk! Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har...

Vi ses!

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.