CSR East Sweden

Vi ses!

Globala mål:
  • 16. Fredliga och inkluderande samhällen
  • 3. God hälsa och välbefinnande

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.  Som ny i Sverige önskar många få en etablerad vän för att snabbare lära sig svenska och för att förstå det svenska samhället. Personer som redan är etablerade i Sverige söker i sin tur ofta möjligheter att få umgås med människor med en annan bakgrund och kultur. Projektet pågår för varje språkvänspar i sex månader och det går även att anmäla hela sin familj och önska träffa en annan familj.

Projektet finns till för alla boende i Linköpings kommun. Vi betonar att det är upplevelsen hos individen som avgör huruvida en är etablerad eller ny i Sverige, det enda som krävs är att man pratar tillräckligt bra svenska för att kunna lära ut språket till någon annan.

Vänskap är ett starkt verktyg för att strategiskt arbeta med ömsesidig förståelse och acceptans!
Välkommen in med din anmälan som du hittar på vår hemsida!

Websida: 

www.visessprakvanner.se  

Kontaktperson: 

Elin Bom, tfn 0763-38 78 83

Initiativtagare:

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. Vi kämpar för att rädda liv och ge hopp. Vi delar ut mat, förebygger katastrofer och bidrar med medmänsklig värme.

Fler Goda Exempel

Senaste nytt hos Östsvenska Handelskammaren och i näringslivet

Avslutat och godkänt certifieringsarbete hos Skäggbyrån Ek Förening

Vi är ett socialt företag inom kultur och media, med stort fokus på att integrera kreativa människor i arbetslivet. Att...

Envimas Miljönätverk

Behöver du inspiration för att utveckla ert miljöarbete? Delta i Envimas miljönätverk! Envimas miljönätverk har funnits sedan 2010 och har...

Vi ses!

”Vi Ses! Språkvänner i Linköping” fungerar som en neutral mötesplattform för att skapa kulturöverskridande vänskapsförhållanden under enka och förutsättningslösa förhållanden.